Uprawy ekologiczne Uprawy ekologiczne
Vademecum Nowoczesnego Rolnika

Szukaj informacji o uprawach:
Login:
Hasło:
Jeśli nie posiadasz konta
Zarejestruj się
Artykuły na temat:
Uprawa Ziemniaka
Uprawa Kapusty
Uprawa Marchwi
Uprawa Cebuli
Uprawa Papryki (w gruncie i pod osłonami)
Uprawa Pomidora
Uprawa Ogórka
Uprawa Buraka ćwikłowego
Uprawa Buraka cukrowego
Uprawa Kukurydzy
Uprawa Żyta
Uprawa Pszenicy
Uprawa Owsa
Uprawa Jęczmienia jarego
Rośliny oleiste
Uprawa Roślin Jagodowych
Rośliny włókniste
Uprawa Gryki
Uprawa Gorczycy
Siatki na ptaki - ochrona ogrodów i sadów
Środki ochrony roślin
Ekologiczne uprawy roślin sadowniczych
Uprawa drzew pestkowych
Lokalizacja uprawy drzew pestkowych
Dobór gleby dla drzew pestkowych
Przygotowanie stanowiska dla drzew pestkowych
Wymagania pokarmowe drzew pestkowych
Odmiany drzew pestkowych
Podkładki dla drzew pestkowych
Sadzenie drzew pestkowych
Formowanie koron drzew pestkowych
Nawadnianie uprawy drzew pestkowych
Ochrona przed przymrozkami drzew pestkowych
Szkodniki upraw drzew pestkowych
Szkodniki śliwki
Szkodniki wiśni i czereśni
Ochrona uprawy drzew pestkowych
Choroby drzew pestkowych
Chwasty w uprawie drzew pestkowych
Zbiór owoców pestkowych
Przygotowanie owoców pestkowych do obrotu
Sprzedaż owoców pestkowych
Uprawa drzew ziarnkowych
Uprawa orzechów
Jak założyć gospodarstwo ekologiczne
Zasady Produkcji Ekologicznej
Zabazpieczenia przed kretami
Nawadnianie i melioracja
Szkody łowieckie w uprawach
Ostatnio dodane komentarze:
Artykuł: Uprawa Pomidora
Dzieki za informacje o zasilaniu pomidorków, ale po tych deszczach mam problem moje 4 pomidory zaczely wiednac. Czy mogę cos zrobić zal mi patrzeć na nie. Czy to choroba czy spowodowane deszczem. W namiocie oliowym jest bardzo mokro jakby wody gruntowe
tola 2013-06-30 08:01:36
Artykuł: Uprawa Pomidora
Witam .KAZ Pomidor to sama woda i pomidor jej potrzebuje .Podlewam ok 3 litrow na 1 pomidor prawie dziennie .Brak wody moze spowodowac opadanie kwiatow .Jezeli jest gleba bardzo wilgotna ze wzgledu na pogode to mozna ograniczyc podlewanie .Musisz
Andrzej 2013-06-28 11:18:08
Artykuł: Choroby pomidorów
Witam! Mam także problem ale widzę, że nikt nie odpisuje jak się go pozbyć. Na górnych partiach pomidorów (ostatnie gałązki) młode listki nagle zaczęły się skręcać a dziś po kilku dniach pojawiły się ich brązowe końcówki. Nie wiem co to może być.
marta 2013-05-31 21:20:58
Artykuł: Uprawa Pomidora
Witam! Pierwsze moje pomidory wychodowane na porapecie posadziłem 15 kwietnia do szklarenki.Były i tak juz za bardzo wybyjałe ze wzgledu na brak słońca .Udało mi sie wychodowac 18 sztuk .6 malinowych 4 luna reszta to słonka .Po niedzieli jade dokupic
Andrzej 2013-04-21 09:57:16
Artykuł: Uprawa Pomidora
Ja też od ok.6 lat uprawiam pomidorki Słonka pod folią ok. 70 szt. i w polu. Są w uprawie b. wdzięczne i przy średnim zainteresowaniu b. dobrze plonują.W ub.roku po raz pierwszy wsadziłam też Rambozo. Jestem nim zachwycona bo nie chorują w ogóle, owoce
Asia P. 2013-04-05 14:23:10
Informacje dodatkowe
Regulamin

Szkodniki śliwki     Mszyce
Jest to jedna z najliczniejszych i najpowszechniejszych grup szkodników roślin uprawnych. Na drzewach owocowych występuje kilkadziesiąt różnych gatunków, a na śliwce - co najmniej 8. Część z nich to gatunki niebezpieczne głównie z powodu przenoszenia wirusa szarki. Mszyce to niewielkie owady z rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych. Na roślinach żerują w licznych koloniach składających się z kilku do kilkuset osobników. Zasiedlają głównie liście i pędy, wysysając z nich soki. Poszczególne gatunki w niewielkim stopniu różnią się między sobą biologią, ale szkodliwość jest podobna. Gatunki mszyc zasiedlające drzewa owocowe dzielimy na jednodomowe- żyjące i żerujące na jednej roślinie - oraz dwudomowe- zmieniające roślinę żywicielską w czasie sezonu wegetacyjnego. Formą zimującą są niewielkie czarne, mniej lub bardziej błyszczące jaja składane przez samice pokolenia płciowego (jesiennego). Natomiast w ciągu sezonu wegetacyjnego rozmnażają się dzieworodnie (samice rodzą żywe larwy), wydając w zależności od gatunku od kilku do kilkunastu pokoleń. Ich żerowanie powoduje deformację (skręcanie) liści i pędów, powstawanie wyrośli oraz zahamowanie wzrostu roślin. Wiele gatunków mszyc jest przenosicielami wirusów i mykoplazm powodujących groźne choroby.

      Zapobieganie i zwalczanie:
W ograniczaniu liczebności mszyc ogromną rolę odgrywają owady drapieżne i parazytoidy. Do szczególnie efektywnych drapieżców mszyc należą: biedronki, złotooki, bzygowate, niektóre gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych, drapieżne pryszczarki, skorki, drapieżne osowate i pająki. Dlatego im bardziej zróżnicowane jest środowisko, w którym owady te mogą bytować i znajdować miejsca rozwoju, tym większa jest ich efektywność w wyniszczaniu mszyc. W okresie bezlistnym (na przedwiośniu) można stosować olej parafinowy lub oleje mineralne, które uniemożliwiają rozwój zarodków w jajach. W okresie wegetacji w przypadku występowania licznych kolonii stosować naturalne pyretrum lub roztwór szarego mydła (300 g w 10 l wody).

     Misecznik śliwowiec (Parthenolecanium corni).
Szczególnie chętnie zasiedla śliwy ale może występować także na innych roślinach. Stadia szkodliwe to samice i larwy żerujące na pędach. Samica jest bezskrzydła ze zredukowanymi nogami -nieruchliwa, okryta twardym wypukłym płaszczem tworzącym brązową półkolistą miseczkę. Zimują larwy II stadium, które wiosną osiedlają się na młodych pędach wysysając z nich soki za pomocą kłujki wbitej aż do drewna. Larwy po wbiciu kłujki wstrzykują ślinę z toksynami, które powodują zamieranie łyka i drewna w promieniu około 2 mm. W przypadku licznego występowania szkodnika na roślinach przez kilka lat może dochodzić do zamierania całych jej organów. Drzewa takie są również znacznie bardziej podatne na przemarzanie.

      Zapobieganie i zwalczanie:
W wyniszczaniu zimujących larw dobre rezultaty daje opryskiwanie w okresie od pękania pąków do zielonego pąka kwiatowego, preparatami zawierającymi oleje mineralne lub olej parafinowy. W redukcji liczebności misecznika istotną rolę odgrywają parazytoidy a szczególnie gatunek o nazwie Blastotrix confuse.

     Owocnice: żółtoroga (Hoplocampa minuta) i jasna (Hoplocampa flava).
Obydwa gatunki występują na terenie całej Polski z tym, że owocnica jasna jest zwykle wielokrotnie mniej liczna niż żółtoroga. Larwy obydwu tych gatunków błonkówek powodują uszkodzenia lub całkowite zniszczenie wnętrza zawiązków śliw. Uszkodzone zawiązki masowo opadają. Jedna larwa uszkadza zazwyczaj 2-3 zawiązki. W niektóre lata, w wielu sadach uszkodzenie zawiązków może przekraczać 50%, a w skrajnych przypadkach nawet cały plon może być stracony. Z reguły silniej porażane są odmiany później zakwitające. Liczba uszkodzonych zawiązków zależy również od warunków pogodowych w czasie kwitnienia. Im niższa temperatura i im więcej opadów tym mniejsze szkody powodowane przez owocnice. Nie stwierdzono też zdecydowanego zróżnicowania w odniesieniu do poszczególnych odmian z wyjątkiem Węgierki Zwykłej, która zawsze jest zasiedlana najsłabiej. W ogólnych zarysach biologia owocnic występujących na śliwach jest bardzo podobna do biologii owocnicy jabłkowej.

      Zapobieganie i zwalczanie:
 • Zbieranie i niszczenie opadłych zawiązków owoców.
 • Mechaniczna uprawa gleby w rzędach drzew (pod koronami) na głębokość 10-15 cm.
 • Wyłapywanie błonkówek na białe tablice lepowe.
 • Pod koniec opadania płatków kwiatowych opryskiwanie ekstraktem z gorzkli właściwej (Quassia amara).


     Owocówka śliwkóweczka (Grapholita funebrana).
Stadium szkodliwym są gąsienice, które powodują Ńrobaczywienie owocówî. Przeciętnie uszkadzanych jest od 30 do 50% owoców. Owocówka śliwkóweczka ma dwa pokolenia w ciągu sezonu wegetacyjnego a jej biologia podobna jest do biologii owocówki jabłkóweczki, z tą różnicą, że gąsienice owocówki śliwkóweczki mogą przejść cały rozwój żerując wyłącznie na liściach śliw. Pozwala to szkodnikowi przetrwać w sadzie nawet wówczas, kiedy nie ma owocowania.
  Zapobieganie i zwalczanie:
 • Zbieranie robaczywych owoców i ich niszczenie
 • Stosowanie opasek chwytnych z karbowanego papieru, kontrolowanie ich co dwa tygodnie i niszczenie znalezionych tam gąsienic.
 • Dokładne oskrobywanie pni ze starej i spękanej kory.
 • W okresie rozwoju jaj 'czarna główka' stosowanie preparatów bakteryjnych zawierających Bacillus thuringiensis, dwukrotnie w odstępie 10-12 dni.
 • Wprowadzanie do sadu (kolonizowanie) parazytoidów jaj owocówki - kruszynka (Trichogramma cacoecia).


      W ograniczaniu populacji owocówki śliwkóweczki dużą rolę odgrywają też ptaki (przede wszystkim sikory). W okresie zimowym wyjadają nawet do 70% zimujących na drzewach gąsienic. Dlatego też ważne jest stwarzanie im odpowiednich warunków bytowania poprzez np. zawieszanie budek lęgowych lub obsadzanie sadów różnymi gatunkami krzewów, w których mogą znajdować miejsce na budowanie gniazd i spokojne wyprowadzanie lęgów. Do monitorowania początku lotu motyli i jego dynamiki służą pułapki feromonowe ale z innym feromonem niż w przypadku owocówki jabłkóweczki.

     Pordzewiacz śliwowy (Aculus fockeui).
Roztocz ten atakuje głównie śliwy, czereśnie, brzoskwinie i morele a jego biologia podobna jest do biologii pordzewiacza jabłoniowego. Zarówno osobniki dorosłe jak i larwy żerują głównie w szczytowych partiach pędów, zarówno na samym pędzie jak i na liściach. Liście ulegają deformacji, pędy mają skrócone międzywęźla, a na korze widać przebarwienia i skorkowacenia. W ciągu okresu wegetacji rozwija się do 6 pokoleń tego szkodnika.

      Zapobieganie i zwalczanie:
Liczebność pordzewiacza ograniczana jest przez drapieżne roztocze z rodziny Phytoseidae, dla których stanowią dobry pokarm. Jeżeli podczas lustracji zimowych (przeglądanie 1 i 2 letnich pędów pod binokularem) stwierdzi się dużą liczebność tego szkodnika, to w okresie od pękania pąków do zielonego pąka można zastosować preparaty zawierające oleje mineralne lub olej parafinowy opryskując obficie drzewa.
Żródło:
Komentarze (0)
Brak komentarzy do tego artykułu

Dodaj nowy wątek

Temat:
Treść:
Autor: Napisz wynik działania: 2minusplus 2 =
Walczymy ze spamem w komentarzach. Spam generują roboty. Rozwiązanie powyższego działania przekonuje nas że nie jesteś robotem :)
Jesteś niezalogowany. Zaloguj się lub zarejestruj i zyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji portalu zupełnie za darmo!

Reklama
Agrowłókniny rabatka.pl
Siatki przeciw ptakom rabatka.pl

Ogrodzenia elektryczne Chapron