Uprawy ekologiczne Uprawy ekologiczne
Vademecum Nowoczesnego Rolnika

Szukaj informacji o uprawach:
Login:
Hasło:
Jeśli nie posiadasz konta
Zarejestruj się
Artykuły na temat:
Uprawa Ziemniaka
Uprawa Kapusty
Uprawa Marchwi
Uprawa Cebuli
Uprawa Papryki (w gruncie i pod osłonami)
Uprawa Pomidora
Uprawa Ogórka
Wymagania klimatyczne i glebowe ogórka
Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe ogórka
Odmiany ogórka
Płodozmian i stanowisko w zmianowaniu ogórka
Uprawa roli i przygotowanie pola
Nawożenie ogórka
Terminy i metody uprawy ogórka
Zabiegi pielęgnacyjne
Ochrona ogórków przed chwastami
Choroby ogórków
Szkodniki ogórka
Zbiór i sposoby przechowywania ogórków
Wymagania jakościowe ogórków
Uprawa Buraka ćwikłowego
Uprawa Buraka cukrowego
Uprawa Kukurydzy
Uprawa Żyta
Uprawa Pszenicy
Uprawa Owsa
Uprawa Jęczmienia jarego
Rośliny oleiste
Uprawa Roślin Jagodowych
Rośliny włókniste
Uprawa Gryki
Uprawa Gorczycy
Siatki na ptaki - ochrona ogrodów i sadów
Środki ochrony roślin
Ekologiczne uprawy roślin sadowniczych
Jak założyć gospodarstwo ekologiczne
Zasady Produkcji Ekologicznej
Zabazpieczenia przed kretami
Nawadnianie i melioracja
Szkody łowieckie w uprawach
Ostatnio dodane komentarze:
Artykuł: Uprawa Pomidora
Dzieki za informacje o zasilaniu pomidorków, ale po tych deszczach mam problem moje 4 pomidory zaczely wiednac. Czy mogę cos zrobić zal mi patrzeć na nie. Czy to choroba czy spowodowane deszczem. W namiocie oliowym jest bardzo mokro jakby wody gruntowe
tola 2013-06-30 08:01:36
Artykuł: Uprawa Pomidora
Witam .KAZ Pomidor to sama woda i pomidor jej potrzebuje .Podlewam ok 3 litrow na 1 pomidor prawie dziennie .Brak wody moze spowodowac opadanie kwiatow .Jezeli jest gleba bardzo wilgotna ze wzgledu na pogode to mozna ograniczyc podlewanie .Musisz
Andrzej 2013-06-28 11:18:08
Artykuł: Choroby pomidorów
Witam! Mam także problem ale widzę, że nikt nie odpisuje jak się go pozbyć. Na górnych partiach pomidorów (ostatnie gałązki) młode listki nagle zaczęły się skręcać a dziś po kilku dniach pojawiły się ich brązowe końcówki. Nie wiem co to może być.
marta 2013-05-31 21:20:58
Artykuł: Uprawa Pomidora
Witam! Pierwsze moje pomidory wychodowane na porapecie posadziłem 15 kwietnia do szklarenki.Były i tak juz za bardzo wybyjałe ze wzgledu na brak słońca .Udało mi sie wychodowac 18 sztuk .6 malinowych 4 luna reszta to słonka .Po niedzieli jade dokupic
Andrzej 2013-04-21 09:57:16
Artykuł: Uprawa Pomidora
Ja też od ok.6 lat uprawiam pomidorki Słonka pod folią ok. 70 szt. i w polu. Są w uprawie b. wdzięczne i przy średnim zainteresowaniu b. dobrze plonują.W ub.roku po raz pierwszy wsadziłam też Rambozo. Jestem nim zachwycona bo nie chorują w ogóle, owoce
Asia P. 2013-04-05 14:23:10
Informacje dodatkowe
Regulamin

Nawożenie ogórka     Potrzeby nawozowe ogórka znacznie przekraczają jego wymagania pokarmowe. Wstępne określenie potrzeb nawozowych ogórka powinno być poprzedzone analizą chemiczną gleby, wykonaną przed założeniem uprawy.
Dokładne ustalenie ilości składników pokarmowych dostępnych w glebie przez cały okres wegetacji dla ogórka jest trudne.
Najważniejszym składnikiem, którego deficyt może uniemożliwić uzyskanie dobrego plonu jest azot. Ilość dostępnych składników mineralnych zależy od wartości nawozowej rośliny poprzedzającej, ilości zostawianych resztek pożniwnych oraz warunków w jakich odbywa się mineralizacja masy organicznej (temperatury, wilgotności, dostępności tlenu).

      Zawartość składników mineralnych zawartych w resztkach pożniwnych i w nawozach zielonych jest różna, zależnie od gatunku .
Na ogół największą wartość mają rośliny motylkowate. Ogólna zawartość azotu w roślinach uprawianych jako plon główny może dochodzić do 260 kg N, 75 kg P2O5 i do 245 kg K2O.
Nie są to jednak ilości dostępne dla roślin w pierwszym roku. Można przyjąć, że tylko około 50% azotu z tej ilości będzie dostępna dla roślin w pierwszym roku. Uwzględniając mineralizację substancji organicznej z poprzednich lat ilość dostępnego azotu na wiosnę w glebie, bez dodatkowego nawożenia, wynosić będzie przeciętnie od 30 do 60 kg/ha.
W gospodarstwie ekologicznym podstawowym źródłem azotu są rośliny motylkowate, które mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego za pośrednictwem żyjących z nimi w symbiozie bakterii z rodzaju Rhizobium. Natomiast, azot w resztkach roślinnych ze zbóż i innych warzyw nie motylkowatych pochodzi z azotu znajdującego się już w glebie. Zatem, w ogólnym bilansie azotu nie przybywa, a mogą tylko nastąpić starty na skutek wymywania. Z tego powodu najbardziej wskazanym przedplonem dla ogórka w uprawie ekologicznej są rośliny motylkowate, uprawiane w czystym siewie lub w mieszankach z trawami, dostarczające znacznie większych ilości azotu. Z samych resztek pożniwnych w ciągu okresu wegetacyjnego ilość udostępnionego azotu wynosić może 62 kg w przypadku koniczyny z trawami (124.3 x 0.5) do 85.8 kg dla lucerny (171.6 x 0.5).

      Jeśli rośliny motylkowate zostaną przyorane w całości jako nawóz zielony, to ilość dostępnego azotu w pierwszym roku, w ciągu okresu wegetacji, będzie dużo większa. Podane dane trzeba traktować jako orientacyjne, gdyż ilość wprowadzanego azotu zależeć będzie przede wszystkim od plonu masy zielonej i zawartości azotu w świeżej masie. Zawartość azotu w świeżej masie roślin motylkowatych wynosi przeciętnie od 3-4%. Najwięcej jest w okresie kwitnienia. Jest to najodpowiedniejszy okres na przyoranie nawozów zielonych.
Na wiosnę, pod ogórki można dać przefermentowany obornik lub kompost w dawce od 20-34 t/ha. Wielkość dawek zależeć będzie od wartości nawozowej roślin przedplonowych, nawozu i zasobności gleby.
Dla dobrego wzrostu ogórka potrzebny jest również fosfor i potas. Fosfor nie jest składnikiem łatwo wymywanym z gleby. čródłem fosforu dla roślin są łatwo rozpuszczalne fosforany znajdujące się w glebie. Pobranie fosforu przez rośliny zależy w dużym stopniu od zawartości dostępnych form fosforu w glebie. Zasadniczym czynnikiem ograniczającym przystępność fosforu jest zakwaszenie gleby.
Obecność substancji organicznej w glebie zapobiega przechodzeniu form rozpuszczalnych w formy niedostępne dla roślin, poprzez tworzenie kompleksowych połączeń fosforanów ze związkami próchnicowymi. W rolnictwie ekologicznym, nawozy fosforowe dopuszczane są do stosowania w formie mączek fosforytowych lub kostnych. Nie powinny być jednak stosowane na gleby obojętne, zasadowe jak i świeżo wapnowane, ze względu na słabą przyswajalność.

      Potas spełnia w roślinie wielorakie funkcje, a głównie reguluje pobieranie wody i wpływa na gospodarkę wodną rośliny. W glebach zasobnych w próchnicę jest on wiązany w kompleksie sorpcyjnym. Zwiększona ilość potasu w glebie przyczynia się do większego pobierania i gromadzenia tego pierwiastka przez rośliny. Potas bardzo łatwo przemieszcza się w roślinie.
Największe zapotrzebowanie na potas wykazuje ogórek w okresie owocowania. Zaopatrzenie ogórka w potas powinno zaspokoić stosowane nawożenie organiczne. Źródłem potasu jest wszelka substancja organiczna, popiół drzewny, a najwięcej jest go w różnych solach kopalnianych. W razie potrzeby można je stosować, po uzgodnieniu z jednostką certyfikującą.
W okresie wegetacji należy sprawdzić, czy zawartość dostępnych składników pokarmowych w glebie jest dostateczna. Jeśli zawartość ich jest niewystarczająca, to trzeba zastosować nawożenie pogłówne kompostem lub innym nawozem dopuszczonym do stosowania w uprawach ekologicznych.

      Ogórek należy do roślin szybko rosnących. Jeśli zachodzi potrzeba pogłównego dokarmiania w czasie wegetacji, to powinno się stosować nawozy dość szybko działające jak przefermentowana gnojówka, sole kopalniane, popiół drzewny, guano. Inne nawozy organiczne, jak obornik lub kompost, należy zastosować z pewnym wyprzedzeniem, aby składniki mineralne zaczęły się wcześniej uruchamiać.
Ze względu na krótszy okres wegetacji ogórka niż innych gatunków warzyw późno schodzących z pola należy stosować nieco wyższe dawki kompostu, gdyż roślina nie zdąży wykorzystać wszystkich składników, które uruchamiają się stopniowo do końca okresu wegetacji.
Dostępność składników mineralnych z nawozów organicznych, stosowanych powierzchniowo, jest mniejsza niż z wprowadzonych do gleby.
W materii organicznej znajdującej się w glebie można wyróżnić świeże i częściowo rozłożone tkanki roślinne oraz próchnicę, którą stanowi grupa związków powstałych w wyniku rozkładu tkanek roślinnych i fauny glebowej, przy współ- udziale mikroorganizmów glebowych.
Substancja organiczna w glebie ulega ciągłym procesom mineralizacji i humifikacji, w wyniku czego powstają proste związki mineralne i substancje próchnicowe. Ilość uwalnianych związków mineralnych, w tym azotu, zależy głównie od zawartości próchnicy i warunków klimatyczno- glebowych.

      Kompost, który jest przeznaczany do pogłównego nawożenia ogórków powinien być bardzo dobrze rozłożony, aby dostępność azotu, była jak największa. Stopień dostępności składników mineralnych z nawozów organicznych określa się współczynnikiem dostępności.
W przypadku azotu jest on tym większy, im mniejszy jest stosunek węgla do azotu (C/N). Kompost przeznaczony do pogłównego nawożenia powinien charakteryzować się stosunkiem C/N mniejszym od 10.
Również inne składniki mineralne zawarte w oborniku nie wszystkie są dostępne dla roślin w pierwszym roku po zastosowaniu. Działanie nawozowe obornika rozkłada się na kilka lat i zależy od rodzaju gleby. Na glebach lekkich obornik szybciej się mineralizuje niż na glebach ciężkich .
Dawka obornika lub kompostu nie może przekraczać 30-34 t/ha, gdyż ustawa o nawozach dopuszcza stosowanie maksymalnych dawek tylko do 170 kg N/ha w formie nawozów organicznych.

      Uwagi: W okresie wegetacji trzeba zastosować nawożenie pogłówne. Najlepszym nawozem byłaby w tym przypadku gnojówka, która zawiera głównie azot i potas a niewielkie ilości fosforu .
Gnojówkę należy stosować do podlewania w rozcieńczeniu 1:5 i wcześniejszym przefermentowaniu. Nawożenie pogłówne powinno być stosowane tylko do początku owocowania.
Dając w sumie 10 m3 gnojówki o danej zawartości azotu i współczynnikach dostępności wniosło by się do gleby:
Azot = (10 000 l x 0.45 x 0.5)/100 = 23 kg N
Potas = (10 000 l x 0.9 x 0.8)/100 = 72 kg K
Żródło: Uprawa Buraka Cukrowego w Gospodarstwach Ekologicznych Materiały dla rolników Praca zbiorowa pod redakcją dr J. Tyburskiego Radom 2004
Komentarze (9)
Autor: admin     (2009-10-21,  11:25:18)      [odpowiedzi: 8]
Temat:

Komentarze na temat: Nawożenie ogórka


Dyskusja użytkowników na temat: Nawożenie ogórka


Dodaj nowy wątek

Temat:
Treść:
Autor: Napisz wynik działania: 2minusplus 10 =
Walczymy ze spamem w komentarzach. Spam generują roboty. Rozwiązanie powyższego działania przekonuje nas że nie jesteś robotem :)
Jesteś niezalogowany. Zaloguj się lub zarejestruj i zyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji portalu zupełnie za darmo!

Reklama
Agrowłókniny rabatka.pl
Siatki przeciw ptakom rabatka.pl

Ogrodzenia elektryczne Chapron